Trainee Södra Norrland

Vi ingår i Trainee Södra Norrland och här hittar du information om vilka traineeplatser som finns att söka i Södra Norrland.

Vad gör du som trainee?

Cirka 80 procent av arbetstiden är förlagd inom yrkesområdet. Resterande tid utgörs av ett gemensamt utvecklingsprogram för samtliga traineer. Programmet omfattar även en breddningsperiod vilket innebär att traineen arbetar två av de totalt 12 månaderna i en annan närliggande kommun inom programmet.

Vem kan söka?

Du som kan söka traineetjänst är student eller färsk examen. Din examen får inte vara äldre än tre år när programmet startar. 

En leende man. I mitten syns en play-symbol.