Du som fått feriearbete

Kontakta din arbetsplats

Ring arbetsplatsen i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vad du ska göra, vilka tider du ska jobba, vilken tid du ska komma första dagen, om du ska ha mat med dig och så vidare. På vissa arbetsplatser kan man köpa lunch (mot kontant betalning). På en del ställen får du själv ta med mat.

Uppgifter om vem du ska kontakta och telefonnummer skickar vi hem till dig per post.

Anställningsavtal

När du tackat ja till en erbjuden arbetsplats skickar vi ut ett anställningsavtal till dig i två exemplar. Det fungerar som en överenskommelse mellan dig och Nordanstigs kommun om vad som gäller under din anställning.

Läs igenom och skriv under båda exemplaren, skicka snarast möjligt tillbaka ett exemplar till oss och behåll det andra själv.

Du skickar anställningsavtalet till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Arbetstid

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar cirka 60 timmar under två veckor.

Löneutbetalning

Har du BankID kan du anmäla eller ändra lönekonto direkt på internet. www.nordea.se/Anmalkontolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att få lönen insatt på konto, fyll i blanketten Anmälan/Ändring av löntagaruppgifter och skicka till Nordea senast 10 dagar innan löneutbetalningen.

Nordea
Löneservice
P1306
105 71 Stockholm

Lön och tidrapport

Lönen för 2019 är 69 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Du ansvarar själv för att tidrapporten fylls i och undertecknas av dig och arbetsplatsen. Tidrapporten är underlag för att vi ska kunna betala ut din lön. Du får själv se till att rapporten skickas in till oss i rätt tid.

För löneutbetalning den 27 juli måste tidrapporten finnas på Arbetsmarknadsenheten senast onsdagen den 17 juli.

För löneutbetalning den 27 augusti måste tidrapporten finnas hos Arbetsmarknadsenheten senast fredagen den 9 augusti.

Aktuella datum hittar du även på blanketten tidrapport för feriearbetande ungdom

Du skickar tidrapporten till

Nordanstigs Kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

En lönespecifikation kommer att skickas hem till dig.

Skatt

Om du beräknar tjäna mindre än 19 670 kronor 2019 så behöver du inte betala skatt. 

På blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag, intygar du detta. Om du inte skriver under och skickar blanketten till oss måste vi dra skatt på din lön. Detta kan vi inte ändra i efterhand!

Du skickar intyget till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Om du beräknar att tjäna mer än 19 670 kronor under året och vill ha skattejämkning, gör du en ansökan på Skatteverkets webbplats. Skatteverket skickar ett beslut hem till dig, som du måste skicka in till oss – helst innan du börjar jobba.

Om du betalat för mycket skatt får du tillbaka det under sommaren eller hösten 2019.

Sjukfrånvaro

Om du skulle bli sjuk, måste du ringa till arbetsplatsen samma dag. Ta därför reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen.
Du får ingen lön om du är sjuk.

Försäkringar

Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Tystnadsplikt och sekretess

När du är på en arbetsplats där arbetet består av att ge omsorg och lärande till människor så är det viktigt att du känner till tystnadsplikt och sekretess. Arbetsplatsen kommer att informera dig om vad det innebär.

Du som söker feriearbete inom sommarskola, barnomsorg eller kost och städ, behöver beställa ett utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Du är som 15–18-åring straffbar och enligt skollagen krävs ett utdrag ur belastningsregistret när du ska arbeta med barn. Utdraget lämnar du till den förskola eller skola du ska arbeta på innan feriarbetet startar.

Vi skickar aktuell blankett till dig inför anställningen.

Kontakt

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

0652-360 22

070-241 30 91

Skicka ett meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24

072-534 17 00

Skicka ett meddelande till