MENY

Du som fått feriearbete

Kontakta din arbetsplats

Ring arbetsplatsen i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vad du ska göra, vilka tider du ska jobba, vilken tid du ska komma första dagen, om du ska ha mat med dig och så vidare. Uppgifter om vem du ska kontakta och telefonnummer skickar vi hem till dig per post.

Anställningsavtal

När du tackat ja till en erbjuden arbetsplats skickar vi ut ett anställningsavtal till dig i två exemplar. Det fungerar som en överenskommelse mellan dig och Nordanstigs kommun om vad som gäller under din anställning.

Läs igenom och skriv under båda exemplaren, skicka snarast möjligt tillbaka ett exemplar till oss och behåll det andra själv.

Du skickar anställningsavtalet till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Arbetstid

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag.

Löneutbetalning

För att få lönen insatt på ditt konto görs anmälan på webben, ”Anmälan konto till Nordeas kontoregister” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Kommunens organisationsnummer är 212000-2312

Gör anmälan till Nordea senast 6 dagar innan löneutbetalningen.

Lön och tidrapport

Lönen för 2023 är 77 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Du ansvarar själv för att tidrapporten fylls i och undertecknas av dig och arbetsplatsen. Tidrapporten är underlag för att vi ska kunna betala ut din lön. Du får själv se till att rapporten skickas in till oss i rätt tid.

För löneutbetalning den 27 juli måste tidrapporten finnas på Arbetsmarknadsenheten senast den 18 juli.

För löneutbetalning den 27 augusti måste tidrapporten finnas hos Arbetsmarknadsenheten senast den 10 augusti.

Aktuella datum hittar du även på blanketten.

Här hittar du tidrapport för ungdom sommaren 2023 , 682.9 kB.

Du skickar tidrapporten till

Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

En lönespecifikation kommer att skickas hem till dig.

Skatt

Om du beräknar tjäna mindre än 20 431 kronor 2023 så behöver du inte betala skatt.

På blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", intygar du detta. Om du inte skriver under och skickar blanketten till oss måste vi dra skatt på din lön. Detta kan vi inte ändra i efterhand!

Du skickar intyget till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Om du beräknar att tjäna mer än 20 431 kronor under året och vill ha skattejämkning, gör du en ansökan på Skatteverkets webbplats. Skatteverket skickar ett beslut hem till dig, som du måste skicka in till oss - helst innan du börjar jobba.

Sjukfrånvaro

Om du skulle bli sjuk, måste du ringa till arbetsplatsen samma dag. Ta därför reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen.

Försäkringar

  • Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Tystnadsplikt och sekretess

När du är på en arbetsplats där arbetet består av att ge omsorg och lärande till människor så är det viktigt att du känner till tystnadsplikt och sekretess. Arbetsplatsen kommer att informera dig om vad det innebär.

Du som söker feriearbete inom barnomsorg, kost och städ och omsorgen om funktionshindrade på arbetplatsen Koalan. Beställ ett utdrag ur belastningsregistret hos Polisen så snart som möjligt. Utdraget lämnar du till arbetsplatsen.

Vi skickar aktuell blankett till dig inför anställning.

Kontakt
Porträttbild på Per Karlsson

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24

072-534 17 00

Skicka ett meddelande till oss

Porträttbild på Richard Richardsson

Arbetsmarknadsvägledare

Richard Richardsson

073-092 50 57

Skicka ett meddelande till