Du som fått feriearbete

Kontakta din arbetsplats

Ring arbetsplatsen i god tid innan du ska börja ditt feriearbete. Fråga vad du ska göra, vilka tider du ska jobba, vilken tid du ska komma första dagen, om du ska ha mat med dig och så vidare. Uppgifter om vem du ska kontakta och telefonnummer skickar vi hem till dig per post.

Anställningsavtal

När du tackat ja till en erbjuden arbetsplats skickar vi ut ett anställningsavtal till dig i två exemplar. Det fungerar som en överenskommelse mellan dig och Nordanstigs kommun om vad som gäller under din anställning.

Läs igenom och skriv under båda exemplaren, skicka snarast möjligt tillbaka ett exemplar till oss och behåll det andra själv.

Du skickar anställningsavtalet till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Arbetstid

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag.

Lön och tidrapport

Lönen för 2021 är 73 kronor per timme inklusive semesterersättning.

Du ansvarar själv för att tidrapporten fylls i och undertecknas av dig och arbetsplatsen. Tidrapporten är underlag för att vi ska kunna betala ut din lön. Du får själv se till att rapporten skickas in till oss i rätt tid.

För löneutbetalning den 27 juli måste tidrapporten finnas på Arbetsmarknadsenheten senast den 15 juli.

För löneutbetalning den 27 augusti måste tidrapporten finnas hos Arbetsmarknadsenheten senast den 12 augusti.

Aktuella datum hittar du även på blanketten.

Här hittar du tidrapport för ungdom sommaren 2021 , 651.2 kB, öppnas i nytt fönster. (, 651.2 kB)

Du skickar tidrapporten till

Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

En lönespecifikation kommer att skickas hem till dig.

Skatt

Om du beräknar tjäna mindre än 20 135 kronor 2021 så behöver du inte betala skatt.

På blanketten "Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag", intygar du detta. Om du inte skriver under och skickar blanketten till oss måste vi dra skatt på din lön. Detta kan vi inte ändra i efterhand!

Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag , 99.4 kB, öppnas i nytt fönster. (, 99.4 kB)

Du skickar intyget till
Nordanstigs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Box 56
829 21 Bergsjö

Om du beräknar att tjäna mer än 20 135 kronor under året och vill ha skattejämkning, gör du en ansökan på Skatteverkets webbplats. Skatteverket skickar ett beslut hem till dig, som du måste skicka in till oss - helst innan du börjar jobba.

Sjukfrånvaro

Om du skulle bli sjuk, måste du ringa till arbetsplatsen samma dag. Ta därför reda på arbetsplatsens telefonnummer redan första dagen.

Försäkringar

Du omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring.

Tystnadsplikt och sekretess

När du är på en arbetsplats där arbetet består av att ge omsorg och lärande till människor så är det viktigt att du känner till tystnadsplikt och sekretess. Arbetsplatsen kommer att informera dig om vad det innebär.

Du som söker feriearbete inom barnomsorg, kost och städ, kan redan nu förbereda dig genom att beställa ett utdrag ur belastningsregistret hos Polisen. Detta eftersom du är straffbar som 15-17 åring och det enligt skollagen krävs ett utdrag ur belastningsregister när du ska arbeta med barn. Utdraget lämnar du till den förskola eller skola du ska arbeta på innan feriearbetet startar.

Vi skickar aktuell blankett till dig inför anställning.

Kontakt
Porträttbild på Christina Wallin

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

0652-360 22

070-241 30 91

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Richard Richardsson

Arbetsmarknadsvägledare

Richard Richardsson

073-092 50 57

Skicka ett meddelande till