Feriearbete för skolungdom

Sommaren 2019 har vi 50 platser.

Du som lämnat in din ansökan får besked senast i början av juni om du fått feriearbete eller inte.

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar ca 60 timmar under två veckor.

Perioder för 2019

Sommarskolan vecka 25–26

Period 1 vecka 26–28

Period 2 vecka 29–31

Om det är fler antal sökande än antal erbjudna platser prioriteras de som inte haft feriearbete föregående år och därefter sker lottning. Det kan innebära att du blir erbjuden en annan arbetsplats än den du har sökt.

Ansökningsperioden är 1–31 mars och ansökan gör du genom vårt rekryteringsverktyg.

Vem kan söka feriearbete?

Du kan söka feriejobb hos oss om du är folkbokförd i Nordanstigs kommun och går ut år 9 eller år 1 på gymnasiet och är mellan 15 och 17 år.

Prioritering till plats

Elev som går på Vård- och omsorgsprogrammet år 1, eller har sökt det till hösten, prioriteras till platser inom äldreomsorgen.

Dans som sommarjobb

För dig som är ung och vill sommarjobba som dansare. I vår kommun gäller det dig i åldern 15-17 år och går ut årskurs 9 eller 1:a året på gymnasiet.

Sista dag för ansökan var 24 mars

Ett samarbete med Region Gävleborg, Sandvikens kommun, Söderhamns kommun, Hudiksvalls kommun, Bollnäs kommun och Nordanstigs kommun.

Områden där du kunde söka feriearbete 2019

Sommarskolan

Här blir dina arbetsuppgifter att delta i undervisningen av högstadieelever, som kompletterar sina studier i något eller några ämnen.

Barnomsorgen

Gillar du att arbeta med barn? Här får du delta i arbetet med barngrupperna. Även skötsel och reparationer av olika material i verksamheten kan ingå.

Äldreomsorgen

Du arbetar med aktivering av äldre, exempelvis promenader, tidningsläsning, hjälpa till vid måltider och viss vård och omsorg som är till stöd i de äldres vardag.

Omsorgen om funktionshindrade

Du hjälper till med aktivering av funktionshindrade, exempelvis promenader, tidningsläsning och i viss mån vid vård och omsorg som är till stöd i de funktionhindrades vardag.

Kost och städ

Här kommer du att få varierande städuppgifter och kanske även en del köksuppgifter på några av våra förskolor och skolor.

Servering och vaktmästeri

Här blir dina arbetsuppgifter att välkomna gäster och servera. Varierande städuppgifter inomhus och utomhus.

Du hjälper till inom olika områden vid Ersk-Matsgården i Hassela.

Turism

Här får du välkomna gäster, informera om Nordanstig och bjuda på kaffe. Varierande städuppgifter både inomhus och utomhus. Du hjälper till i butiken vid Turistbyrån i Jättendal.

Kontakt

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

0652-360 22

070-241 30 91

Skicka ett meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24

072-534 17 00

Skicka ett meddelande till