Feriearbete för skolungdom

Sommaren 2020 har vi 50 platser och ansökningsperioden är 1–31 mars.

När du lämnat in din ansökan får du besked senast i början av juni om du fått feriearbete eller inte.

Du arbetar 75 timmar under tre veckor, fem timmar om dagen, måndag till fredag. Det gäller för alla feriearbeten utom sommarskolan där du arbetar ca 60 timmar under två veckor.

Perioder för 2020

Sommarskolan vecka 25–26

Period 1 vecka 26–28

Period 2 vecka 29–31

Om det är fler antal sökande än antal erbjudna platser prioriteras de som inte haft feriearbete föregående år och därefter sker lottning. Det kan innebära att du blir erbjuden en annan arbetsplats än den du har sökt.

Ansökningsperioden är 1–31 mars och ansökan gör du genom vårt rekryteringsverktyg.

Vem kan söka feriearbete?

Du kan söka feriejobb hos oss om du är folkbokförd i Nordanstigs kommun och går ut år 9 eller år 1 på gymnasiet och är mellan 15 och 17 år.

Prioritering till plats

Elev som går på Vård- och omsorgsprogrammet år 1, eller har sökt det till hösten, prioriteras till platser inom äldreomsorgen.

Kontakt

Arbetsmarknadshandläggare

Christina Wallin

0652-360 22

070-241 30 91

Skicka ett meddelande till

Arbetsmarknadsvägledare

Pär Karlsson

0652-360 24

072-534 17 00

Skicka ett meddelande till