Avslutade projekt – Arbetsmarknadsenheten

Aslutade projekt med extern finansiering

Förstärkta extra insatser för nyanlända – FENA

Projekttid

2018-04-01 – 2019-04-30

Finansiering

Arbetsförmedlingen

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända inom etableringen. Projektets huvudsakliga syfte är att uppnå en förflyttning närmare arbete eller reguljära studier. I projektet ingår bland annat språkträning i tal och skrift, information om svensk arbetsmarknad, jämställdhet, studiebesök, praktik samt insiktshöjande aktiviteter om ekonomi, ansvar för sin egen situation och så vidare.

Förstärkta insatser i Nordanstig – FIN

Projekttid

2018-05-01 – 2018-12-31

Finansiering

Finsam Gävleborg

Projektledare

Bente Sandström

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända som står särskilt långt från arbetsmarknaden, framför allt kvinnor med låg utbildningsbakgrund som inte ännu kan ta del av Arbetsförmedlingens insatser. Syftet är att stärka individernas möjlighet till inträde på arbetsmarknaden och därmed egen försörjning. I projektet ingår praktikplats på Arbetsintegrerande sociala företag som är upphandlade av Nordanstigs kommun och därigenom bereds deltagarna en introduktion i arbetslivet.

Ung i Gävleborg

Projekttid

2016-02-01 – 2019-06-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Pär Karlsson

Verksamhet

Målgruppen är ungdomar 18-29 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarna väg till arbete eller studier. Som insats använder vi praktik, arbetsträning på arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag och viss gruppverksamhet. Framförallt är det bärande arbetet det individuella mötet och stödet.