Projekt – Arbetsmarknadsenheten

Här hittar du arbetsmarknadsenhetens aktuella och avslutade projekt med extern finansiering.

Pågående projekt

Förstärkt Familjen i Fokus – FFiF

Förstärkt Familjen i Fokus

Projekttid

2018-09-01 – 2020-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen § 37a

Projektledare

Madelen Ivarsson

Logga Länsstyrelsen Gävleborg

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv basreat på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering.

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.

Nya eXtrastöd i Nordanstig

Projekttid

2020-12-10 – 2022-11-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. Målet är att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter

  • Språkträning/samhällsinformation
  • Arbetsträning på arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
  • Hälsostödssamtal
  • Studiebesök
  • Föräldraskap i Sverige
  • Livscirkeln (TRIS)
  • Håll Sverige rent

Avslutade projekt