Projekt – Arbetsmarknadsenheten

Här hittar du arbetsmarknadsenhetens aktuella och avslutade projekt med extern finansiering.

Pågående projekt

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.

Nya eXtrastöd i Nordanstig

Projekttid

2020-12-10 – 2022-11-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. Målet är att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter

  • Språkträning/samhällsinformation
  • Arbetsträning på arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
  • Hälsostödssamtal
  • Studiebesök
  • Föräldraskap i Sverige
  • Livscirkeln (TRIS)
  • Håll Sverige rent

Avslutade projekt

Kontakt
Porträttbild på Kristina Jernberg Gradin

Arbetsmarknadshandläggare

Kristina Jernberg Gradin

0652-360 25

070-190 71 73

Skicka ett meddelande till