Projekt – Arbetsmarknadsenheten

Aktuella och avslutade projekt med extern finansiering

Våra projekt och avslutade projekt

Förstärkt Familjen i Fokus – FFiF

Förstärkt Familjen i Fokus

Projekttid

2018-09-01 – 2020-12-31

Finansiering

Länsstyrelsen § 37a

Projektledare

Madelen Ivarsson

Logga Länsstyrelsen Gävleborg

Verksamhet

Projektet riktar sig till nyanlända föräldrar i det mångkulturella Sverige med syfte och mål att minska tiden i utanförskap från arbetsmarknaden och samhällslivet. Att öka kunskap och förståelse i de nyanländas föräldraskap i förhållande till det svenska samhällets normer och strukturer gällande relationer mellan vuxna och barn. I projektet ingår bland annat föräldrautbildningar och studiecirklar för att öka nyanländas kunskaper om Sveriges samhälle utifrån ett föräldraperspektiv basreat på demokrati, jämställdhet och icke-diskriminering.

Omstart!

Projekttid

2019-06-01 – 2022-05-31

Finansiering

Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig till ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar. Genom individuellt stöd och matchning stödjer vi en process i deltagarnas väg till arbete eller studier. Under analysfasen kommer metoderna att förtydligas och beskrivningen uppdateras.