MENY

Projekt - Arbetsmarknadsenheten

Här hittar du arbetsmarknadsenhetens aktuella och avslutade projekt med extern finansiering.

Pågående projekt

Nya eXtrastöd i Nordanstig

Projekttid

2020-12-10 – 2022-11-30

Finansiering

Europeiska sociala fonden –ESF

Projektledare

Kristina J Gradin
Lena Svensson

Verksamhet

Projektet riktar sig främst till nyanlända som står långt utanför arbetsmarknaden. Genom ett jämställt och normkritiskt arbete vill vi hitta nya och utvecklade metoder som tillsammans med deltagaren hjälper denne att komma närmare en egen försörjning och mer självständigt liv. Målet är att deltagarna i projektet skall förflytta sig från utanförskap för att komma ett eller flera steg närmare arbete eller utbildning. 

Projektets huvudsakliga aktiviteter

  • Språkträning/samhällsinformation
  • Arbetsträning på arbetsintegrerade sociala företag (ASF)
  • Hälsostödssamtal
  • Studiebesök
  • Föräldraskap i Sverige
  • Livscirkeln (TRIS)
  • Håll Sverige rent

React - EU Ung Nystart

Projekttid

2021-12-01 – 2023-03-31

Finansiering

ESF React – EU PO 5

Projektledare

Pär Karlsson
Richard Richardsson

Verksamhet

Projektet ”React-EU – insatser för arbetslösa till följd av pandemin”. Målgruppen för projektet är arbetslösa unga mellan 15–24 år som blivit arbetslösa efter den 11 mars 2020 och är bosatta inom Nordanstigs kommun. Merparten av de unga som kommer att ingå i projektet finns inom det kommunala aktivitetsansvaret (upp till 20 år). Därutöver kan rekrytering av unga till projektet ske genom samverkan med bland annat socialtjänst i hemkommunen.

Målgruppen är heterogen på många sätt och det finns grupper i gruppen. Dessa kan vara utrikes födda, unga utan gymnasieexamen, unga med ohälsa, unga som lever i socialt utanförskap, unga som ser liten eller ingen koppling mellan skola och arbetsliv och unga i behov av stöd för att ta sig mot studier och arbete men som alla påverkats av pandemin och inneburit en arbetslöshet.

Välkommen till Nordanstig

Projekttid

2022-09-01 – 2023-08-01

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg §37a

Projektledare

Jennie Söderlund
Richard Richardsson

Logga Länsstyrelsen Gävleborg

Verksamhet

Projektet riktar sig till sökande enligt massflyktdirektivet från Ukraina samt asylsökande från övriga länder i Nordanstig.

Projektets målsättning är att bidra till ökad integration genom samordnade aktiviteter med frivilligorganisationer, civilsamhälle och idrottsföreningar.

Avslutade projekt

Kontakt
Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38

070-668 35 90

Skicka ett meddelande till