MENY

Projekt - Arbetsmarknadsenheten

Här hittar du arbetsmarknadsenhetens aktuella och avslutade projekt med extern finansiering.

Pågående projekt

Välkommen till Nordanstig

Projekttid

2022-09-01 – 2023-08-01

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg §37a

Projektledare

Jennie Söderlund
Richard Richardsson

Logga Länsstyrelsen Gävleborg
EU-flaggan

Verksamhet

Projektet riktar sig till sökande enligt massflyktdirektivet från Ukraina samt asylsökande från övriga länder i Nordanstig.

Projektets målsättning är att bidra till ökad integration genom samordnade aktiviteter med frivilligorganisationer, civilsamhälle och idrottsföreningar.

SamverkanGävleborg 2022

Projekttid

2022-11-01 – 2026-10-31

Finansiering

Länsstyrelsen Gävleborg med stöd ur Asyl-, Migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Projektledare

Kristina Jernberg Gradin

SamverkanGävleborg 2022s logotyp
Logga Länsstyrelsen Gävleborg
EU-flaggan

Verksamhet

Projektets syfte och mål är att främja integrationen av tredjelandsmedborgare i Gävleborgs län. Med utvecklad samverkan mellan aktörer vill projektet bidra till en effektivare integrations-process, genom att tillvarata metoder och arbetssätt som minskar de strukturella hindren för målgruppen att etablera sig i samhället och komma närmare arbetsmarknaden. Projektet ska minska väntetid för målgruppen, att allt fler får möjlighet till tidiga integrationsfrämjande insatser och nätverk samt öva språket.

Projektets huvudsakliga aktiviteter

Parterna i projektet kommer att arbeta med individen i fokus. Genom kommunal aktivitetsplan skall arbetet identifieras och utvecklas lokalt.

Riksförbundet-SISU bidrar till att målgruppen får öva på svenska, få kunskap om hälsa och föreningsliv samt kunna bygga upp nätverk

Högskolan bidrar till ett fortsatt lärande, om insatser som bidrar till integration med fokus på individuella anpassningar.

UNG Nu Gävleborg

Projekttid

2023-09-01 – 2026-08-31

Finansiering

Medfinansieras av Europeiska sociala fonden – ESF

Projektledare

Richard Richardsson

" "

Verksamhet

UNG Nu Gävleborg är ett projekt som riktar sig till ungdomar som varken arbetar eller studerar och som är mellan 16–29 år.

Syftet med projektet är att deltagarna ska ta del av insatser för att kunna övergå till arbete, studier eller att närma sig arbetsmarknaden och därigenom minska skillnader beroende bakgrundsfaktorer så som ofullständig skolgång, psykisk hälsa, bostadsort med mera.

Avslutade projekt

Kontakt
Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

0652-363 38, 070-668 35 90
bente.sandstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till