MENY

Stocka

Tre personer står vid kajkanten, snö på marken och solen lyser svagt.

Foto: Ulf Borin

I Stockas postnummerområde bor 430 personer (2020-08-31). I tätorten bodde år 2018 ungefär 352 personer enligt SCB:s statistik.

I Stocka hittar du servicebutik med servicepunkt, tankställe och restaurang (sommartid).

Kommunal service

I Stocka finns förskola och grundskola från förskoleklass upp till årskurs fem. I anslutning till skolan finns en gymnastiksal.

Näringsliv

I Stocka finns flera tillverkningsföretag och andra verksamheter.

Kommunikation

I Stocka finns bussförbindelser mot Harmånger och Hudiksvall.

Kultur och fritid

I Stocka finns flera aktiva föreningar, inom bland annat idrott och hembygdsverksamhet. I Stocka Folkets hus, som drivs av en ideell förening, ordnas bland annat föredrag och musikevenemang.