MENY

Röstning genom bud

Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själv kan ta dig till din vallokal eller röstningslokal så kan du rösta med bud.

Att rösta med bud innebär att någon annan än du själv ansvarar för att din röst kommer till vallokalen eller förtidsröstningslokalen.

Budet måste vara minst 18 år och antingen vara nära släkting till dig (förälder, syskon, barn eller barnbarn) eller till din make/maka/sambo. Det kan också vara någon som på yrkesmässigt sätt ger dig vård eller annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter.

Du lägger valkuverten i ett särskilt budkuvert (finns att tillgå i kommunhusets reception samt i förtidsröstningslokalerna). Detta ska bevittnas av någon annan än budet. Vittnet måste vara minst 18 år. Både du, vittnet och budet ska sedan signera på budkuvertet.

Om budrösten lämnas i förtidsröstningslokal ska även röstkortet tas med.

Kontakt

Valnämndens ordförande
Monica Olsson, S, 070-570 41 94

Valnämndskontakt
Håkan Westberg, 070-229 08 20