Policyer och Riktlinjer

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på exempel finanser, kommunikation eller upphandling. Policyn ger inte några fasta regler, bara principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.

Riktlinjer ger konkret stöd för hur uppgifter ska utföras. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller. Riktlinjer kan lägga ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå och ofta också ett tak för vilken service som ska erbjudas. Riktlinjer kan även vara inriktade på metod och tillvägagångssätt.