Planer

Planen är så konkret som möjligt. Åtgärder beskrivs så att de säkrar det önskade utförandet, oavsett vem som gör det. Av planen framgår vilka som har ansvar för att åtgärder blir gjorda. Den anger ett tidsschema för åtgärderna och hur eventuell uppföljning ska ske.