MENY

Styrdokument

Här är alla de kommunövergripande styrdokument som kommunen arbetar efter. Det finns fyra kategorier av dokument: program, planer policyer och riktlinjer. Program och planer är aktiverande och syftar till förändring och utveckling inom olika områden. Våra policyer och riktlinjer är normerande och beskriver hur vi förhåller oss till olika frågor i vår verksamhet eller vid en given situation.

Detaljbild en stationär dator med tillhörande skärm, tangentbord och mus

Program

Programmet talar om vad vi vill uppnå och vilka metoder vi vill använda.Några tallar i förgrunden utsikt mot klasviken och restaurangen

Planer

Planen anger konkreta åtgärder och ansvar.

några barn tittar nyfiket i en antik bok från 1800-talet

Policyer och riktlinjer

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Riktlinjer ger konkret stöd för hur uppgifter ska utförasbild över ilsbo skola och kringliggande bebyggelse

Översiktsplaner

En översiktsplan beskriver utveckling av den fysiska miljön på lång sikt.