Delegationsordningar

En delegationsordning är en förteckning som beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe. Här kan du se vilka beslutsområden som överlåtits i kommunens nämnder och vem som är beslutsfattare. Rätt att fatta beslut kan delegeras till en tjänsteman med stöd av kommunallagen.