MENY

Kommunens regelverk

Det kommunala regleverket innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen.

Flera böcker i cirkel med ryggarna mot varandra, sett uppifrån

Reglementen för nämnder

Nämndernas reglementen beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.Hand som skriver på ett papper med en laptop i bakgrunden

Reglementen övriga

Reglementen och bestämmelser av övergripande karaktär.
några barn tittar nyfiket i en antik bok från 1800-talet

Delegationsordningar

Nämndens delegationsordning beskriver vilka frågor som en nämnd överlåtit åt annan att fatta beslut om i nämndens ställe.


Detaljbild av en analog kassaapparat

Kommunala avgifter

Kommunens avgifter för tjänster och service.
Livboj med hav och trädbevuxet näs i bakgrunden

Föreskrifter och stadgar

Regler för renhållning, hälsoskydd, torghandel, den allmänna ordningen i kommunen samt stadgar för kommunens olika råd.


Del av bil och vinterdäck.

Bolagsstyrning

Bolagskoncernen och dess styrdokument.