Bolagskoncern och bolagsordningar

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver nämndens uppdrag och ansvarsområden.

Kommunala bolag

VD tf. Rickard Brännström

Ordförande Stig Jonsson (S)

Vice ordförande Per-Åke Kardell (C)

Nordanstigs Bostäders webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

VD

Ordförande Stig Eng (C)

Vice ordförande Daniel Gunsth (S)

VD

Ordförande Carina Ohlson (C)

Vice ordförande Sven-Åke Eriksson (C)