MENY

Bolagsstyrning

Kommunen äger helt eller delvis ett antal aktiebolag som ska vara till nytta för medborgarna. Bolagen ska också bidra till utveckling av kommunen och hjälpa till att förverkliga kommunens vision 2020.

Kommunallagens krav på kommunal kompetens, kommunala befogenheter samt kommunalt inflytande och kontroll gäller all kommunal verksamhet.

Böcker placerade i cirkel med ryggen mot varandra

Bolagskoncern och bolagsordningar

Kommunen har viss verksamhet i bolagsform. I bolagsordningen anges vad bolaget ska ägna sig åt, dvs lagstiftning och ramarna för verksamheten.Händer som skriver på papper intill en bärbar dator

Ägardirektiv

Anger riktning, ramar och mål för det specifika bolaget med utgångspunkt från det kommunala ändamålet.
Barn som nyfiket tittar i en gammal bok från 1800-talet

Årsredovisningar

Läs de senste årsredovisningarna.