Samarbete för gränsutmärkning

IKommunen är genom näringslivskontoret projektägare till projektet i samarbete med Skogsstyrelsen och Lantmäteriet.

Syfte

Projektets syfte är att få verkligheten och den digitala kartan att stämma överens, med utgångspunkt från råstenar och stolpar. Det är framförallt till nytta för skogs- och markägare.

Den pågående planeringen för Ostkustbanan och den nya dragningen av E4:an kommer också ha nytta av projektet då den digitala kartans kvalitet förbättras. Projektets uppdatering av koordinater underlättar och säkerställer området i en korridor från Sundsvall i norr till Hudiksvall i söder.

Projektet bidrar också till att personer i utanförskap får erfarenhet och introduktion till ett nationellt bristyrke genom ny samverkansmetod.

Bakgrund

Den digitala bakgrundskartan kan ibland slå väldigt fel, upp till 30 meter, jämfört med verkligheten. Gränsdragningen ute i skog och mark är den verkliga och den digitala kartan behöver därför uppdateras så att den visar verkligheten. 

Projektets genomförande

Inventeringen i fält görs av deltagarna i Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt. Lantmäteriet sköter sedan inmätning med hjälp av GPS. Arbetena kontrolleras av Skogsstyrelsen och fastställs av erfarna lantmätare.

Näringslivskontoret har en projektledande, koordinerande och administrativ roll i projektet.

Projektet startades våren 2017 och kommer att pågå till 31 december 2019. Vid projektets slut ska 20000 hektar vara täckt och omkring 2300 gränspunkter koordinatsatta.

Finansiärer

Projektet har en budget på drygt 1,6 miljoner kronor där största delen finansieras av Landsbygdsprogrammet. Medfinansiärer är Strangells stiftelse, Noriska stiftelsen och KUA-fonden.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Ingeli Gagner

070-392 12 60

Skicka ett meddelande till

Skogsstyrelsen
Lisa Wik Persson, 026-23 51 08