Utveckla Destination Hassela – förstudie

Kommunen är uppdragsgivare för förstudien Utveckla Destination Hassela. Uppdraget drivs av en extern konsult, Svensk Destinations-utveckling.

Förstudien pågår till 2017-12-31

Finansiärer

Leader Utveckling Hälsingebygden, Hassela Hotell Fastigheter, Nordanstigs kommun och Landbygdsprogrammet 2014-2020

Projekttid

Projektet pågår till och med 31 december 2017

Syfte

Förstudiens syfte är att undersöka och visa på vilka möjligheter Hassela-bygden har att utvecklas till en året runt-destination och därmed skapa fler arbetstillfällen, produkter, tjänster och företag i Hassela-området och Nordanstig. Syftet är också att väcka intresse hos olika aktörer för framtida samarbete, investeringar och affärsmöjligheter.

Bakgrund

Besöksnäringen växer i Nordanstig då många besökare lockas till vårt område under sommarsäsongen. För att möta behovet av boende under sommaren väcktes tankar kring att utveckla Hassela och Hassela Ski till en året runt-destination. Det skulle betyda mycket för andra aktörer som till exempel Hälsingegården Ersk-Mats om besökare kunde stanna en längre tid i området. Det skulle också betyda mycket för utvecklingen av Hassela som bygd då fler besökare ger ökat behov av serviceföretag inom olika branscher.

Förstudiens genomförande

Förstudien genomförs av konsultföretaget Svensk Destinationsutveckling. De kommer att ha en dialog med en mängd olika aktörer, bland annat Hassela Ski Resort AB och Nordanstigs Turism. Deras synpunkter och input kommer att ha stor betydelse för förstudiens resultat. Resultatet kommer sedan att presenteras i en rapport.

Förstudien har en budget på 230 000 kronor.

Logga EU
Logotyp för Leader
Kontakt
Siluett av person.

Näringslivsutvecklare

Vakant