MENY

Kustfiskarelyftet

Kommunen är projektägare genom näringslivskontoret. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Leader Gästrikebygden och Leader Mittland Plus.

Syfte

Ett syfte med projekten är att hitta lösningar för generationsväxling så att småskaliga kustyrkesfiskare ska bli fler. Ett annat är att kunna bedriva ett lönsamt och i alla aspekter hållbart, lokalt, traditionellt och småskaligt kustfiske utan att överfiska. Ytterligare syfte för projekten är att utveckla samarbetet med besöksnäringen och att utveckla ett starkare nätverk mellan de småskaliga yrkeskustfiskarna för att bättre ta tillvara på yrkeskunskaper, lönsamhets- och förädlingsintressen.

Bakgrund

Sommaren 2017 tog kustfiskarna i Hälsingland kontakt med näringslivs-kontoret. De ville ha hjälp att driva frågan om hur yrkeskustfiskarna skulle säkra framtiden både för fisket i stort och för yrkesgruppen. Kontakten mynnade ut i projekten Kustfiskarelyftet.

Projektets genomförande

Projekten spänner över de två Leaderområdena med aktiviteter och engagerade yrkesfiskare från Tierp i söder till Örnsköldsvik i norr.

Inledningsvis utförs en inventering av kustfiskarnas nuvarande situation, detta görs av en projektresurs. Vidare identifieras samarbetsområden utifrån den inledande inventeringen, där samarbete också kan betyda samarbete mellan olika intressenter som till exempel fisket och besöksnäringen. I projekten kommer marknadsföringsinsatser att utföras, dels för att öka efterfrågan av fångster dels för rekrytering av unga fiskare.

För att ge unga en inblick i yrket och som en del i en rekryteringsprocess kommer yrkesfiskarna att erbjuda praktikplatser på projektområdets fiskebåtar och i förädlingsenheter.

Projekttid

Projekten startar i januari 2018 och ska slutrapporteras i oktober 2020.

Finansiärer för projekten är Leader Mittland Plus och Leader Gästrikebygden med 899 990 kronor vardera. Projektbudget är sammanlagt 1,8 miljoner kronor. Kommunen och yrkesfiskarna i området bidrar med tid.

Logga Leader
Logga EU
Logga Leader Gästrikebygden
Logga Leader Mittland Plus
Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetschef
Tillväxt och service

Alexandra Forslund
0652-361 40
alexandra.forslund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till