Arthur Engbergskolan

Den nya Arthur Engbergskolan färdigställdes under våren 2021. Investeringen på 11,5 miljoner kronor som samlat förskola och skola på samma plats.

Projekt Arthur Engbergskolan innebar nyrenoverade och nybyggda lokaler för våra yngsta barn. Genom att samla alla åldersgrupper på samma skola får vi en effektivare bemanning där barnen får möjlighet till fler vuxenkontakter varje dag. Skolan får också en helt ny skolgård som färdigställdes under hösten 2021.

Skolans uppdrag är att ge våra barn och unga grunden och verktygen de behöver för ett livslångt lärande. De nya lokalerna kommer att ge ännu bättre förutsättningar att nå de målen.

Tillsammans med skolan ses möjligheten över att genomföra projektet, gemensamt har vi tagit fram grova skisser samt beräknat ytor för att säkerställa möjligheten av projektet. I förstudien tittar vi även på om det finns ekonomisk vinning eller om det blir kostnadsökning.

En presentation av förstudien redovisas, ett uppdrag att genomföra en projektering samt redovisa investeringskostnaden och finansieringsförslag ges till verksamheten.

Tillsammans med en arkitekt har vi tagit fram bygglovsritningar, vi har gjort kostnadskalkyler och tagit fram ett finansieringsförslag för politiken att ta ställning till. 

Redovisning av projektering samt kostnadskalkyler, förslag om finansiering. Beslut om genomförande.

Byggnationerna har startat tidigare än beräknat tack vare en mild vinter. Vid månadsskiftet maj-juni stod det nya fläktrummet färdigt och förskolans nya entré är rest och vädersäkrad. Projektet går vidare med takbyte under juni månad.

Byggnation beräknas vara klar till 1 februari 2021.

Illustration av de olika stegen i projektet på Arthur Engbergskolan
Kontakt
Porträttbild på Thomaz Nordh

Enhetschef
Teknik och hållbarhet

Thomaz Nordh

0652-362 07

Skicka ett meddelande till