Arthur Engbergskolan - ombyggnation

Ingress

Innehåll

Tillsammans med skolan ses möjligheten över att genomföra projektet, gemensamt har vi tagit fram grova skisser samt beräknat ytor för att säkerställa möjligheten av projektet. I förstudien tittar vi även på om det finns ekonomisk vinning eller om det blir kostnadsökning.

En presentation av förstudien redovisas, ett uppdrag att genomföra en projektering samt redovisa investeringskostnaden och finansieringsförslag ges till verksamheten.

Redovisning av projektering samt kostnadskalkyler, förslag om finansiering. Beslut om genomförande.

Tillsammans med en arkitekt har vi tagit fram bygglovs ritningar, vi har gjort kostnads kalkyler och tagit fram ett finansieringsförslag för politiken att ta ställning över.