Sociala myndighetsutskottet

Sociala myndighetsutskottet består av sex ledamöter.

Sociala myndighetsuskottets förtroendevalda 2019-01-01 – 2022-12-31

Ledamöter

Carina Ohlson, C, ordförande
Anette Nybom, S, vice ordförande
Sigbritt Persson, S
Lisa Bergman Östman, C
Michael Wallin, M
Patric Jonsson, KD

Kontakt

Sekreterare i Sociala myndighetsutskottet

Sekreterare
Sociala myndighetsutskottet

Lena Jung

0652-362 31

Skicka ett meddelande till

Sociala myndighetsutskottets ordförande

Carina Ohlson, C

 

Skicka ett meddelande till