Representanter i Brottsförebygganderådet och Folkhälsorådet

Brottsförebygganderådet och Folkhälsorådet i kommunen är sammansatt av politiker och tjänstemän.

Politiker 2020-04-05 – 2022

Monica Olsson, S, ordförande
vakant, vice ordförande
Petter Bykvist, V, ledamot
Lena Svensson, S, ledamot

Övriga

Johannes Persson, kommunpolis
Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare
Laila Hellberg, alkohol- och tobakshandläggare, tillsyn
Catarina Westrin, enhetschef hälsocentralen i Bergsjö
Thomas Larsson, utbildningschef
Kristina Norberg, enhetschef barn- och elevhälsan
Marie Barton, tf.rektor för IM programmet HUFB (Hälsinglands utbildningsförbund)
Karin Henningsson, omsorgschef
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
Anna Maria Landewall Norfall, folkhälso- och trygghetsstrateg

Politiker 2019-2022

Stig Eng, C, ordförande
vakant, vice ordförande
vakant, ledamot
vakant, ersättare

Övriga

Johannes Persson, kommunpolis
Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare
Laila Hellberg, alkohol- och tobakshandläggare, tillsyn
Catarina Westrin, enhetschef hälsocentralen i Bergsjö
Thomas Larsson, utbildningschef
Kristina Norberg, enhetschef barn- och elevhälsan
Marie Barton, tf.rektor för IM programmet HUFB (Hälsinglands utbildningsförbund)
Karin Henningsson, omsorgschef
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
Anna Maria Landewall Norfall, folkhälso- och trygghetsstrateg

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Folkhälso- och trygghetsstrateg
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till