Representanter i Brå- och Folkhälsorådet

Brå- och Folkhälsorådet i kommunen är sammansatt av politiker och tjänstemän.

Politiker 2019-2022

Monica Olsson, S, ordförande
Stig Eng, C, vice ordförande
Petter Bykvist, V, ledamot
Lena Svensson, S, ersättare

Övriga

Johannes Persson, kommunpolis
Torbjörn Hallberg, säkerhetssamordnare
Laila Hellberg, alkohol- och tobakshandläggare, tillsyn
Catarina Westrin, enhetschef hälsocentralen i Bergsjö
Thomas Larsson, utbildningschef
Annika Bergdahl-Frid, elevhälsochef
Marie Barton, tf.rektor för IM programmet HUFB (Hälsinglands utbildningsförbund)
Kristina Berglund, socialchef
Vakant, IFO-chef
Karin Henningsson, tf. vård- och omsorgschef
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef tillväxt och service
Anna Maria Landewall Norfall, Trygghets- och folkhälsosamordnare

Kontakt
Porträttbild på Anna Maria Landewall Norfall

Trygghets- och folkhälsosamordnare
Anna Maria Landewall Norfall

0652-362 14

Skicka ett meddelande till