MENY

Politiska ledningsgruppen

Politiska ledningsgruppen upphörde 30 juni 2020 efter beslut i Kommunstyrelsen

Politiska ledningsgruppens verksamhetsområde omfattar övergripande finansiella och personalpolitiska frågor.

Förtroendevalda i politiska ledningsgruppen 2019-2020

1 januari 2019 – 30 juni 2020

Ledamöter

Ola Wigg, S, ordförande
Stig Eng, C, vice ordförande
Anette Nybom, S
Carina Ohlson, C

Kontakt

Politiska ledningsgruppens ordförande

Porträttbild på Ola Wigg

Kommunalråd

Ola Wigg, S

0652-361 96

073-041 67 81

Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Politiska ledningsgruppen

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till