MENY

Organisationsschema

Kommunens politiska- och förvaltningsschema

Politisk organisation

Politiska organisationen i Nordanstig Kommunfullmäktige Revision Fullmäktigeberedning för demokrati Valnämnden Byggnadsnämnden Sociala myndighetsnämnden Kommunstyrelsen Ledningsutskottet Omsorgsutskottet Utbildningsutskottet Kommunstyrelsens rådgivande organ bolag

Förvaltningsorganisation

Politiska organisationen i Nordanstig Kommunstyrelseförvaltning Stab Stöd och omsorg Barn och utbildning Ekonomi och utveckling Tillväxt och service