Möten, handlingar och protokoll

Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.

Protokoll

Våren 2020


Nämnd

Tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

24

-

27

-

29

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

4

3

7

5

9

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

14

11

17

14

12

16

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

11

18

14

12

16

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

13

10

16

15 on

11

15

Politiska ledningsgruppen (tisdagar)

08.30

21

18

24

21

19

-

Sociala myndighetsnämnden (måndagar)

08.00

13

10

16

15 on

11

15

Byggnadsnämnden

09.00

23

27

26

23

20

17

Hösten 2020


Nämnd

Tid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

-

-

26

23

21

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

-

8

6

3

1

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

18

15

13

10

-

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

-

15

13

10

8

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

-

17

14

12

9

-

Politiska ledningsgruppen (tisdagar)

08.30

-

25

22

20

16

-

Sociala myndighetsnämnden (måndagar)

08.00

-

17

14

12

9

14

Byggnadsnämnden

09.00

-

27

24

22

-

3