Möten, handlingar och protokoll

Sammanträdesdatum

Våren 2021


Nämnd

Tid

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

22

-

26

31

28

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

2

2

6

4

8

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

19

9

16

13

18

-

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

9

16

13

18

15

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

18

8

15

12

17

-

Sociala myndighetsnämnden

08.00

18

8

15

12

17

14

Byggnadsnämnden

09.00

28

25

25

22

27

24

Brå- och folkhälsorådet

13.00

-

15

-

-

10

-

Hösten 2021


Nämnd

Tid

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Fullmäktige (måndagar)

18.00

-

-

27

25

-

20

Kommunstyrelsen (tisdagar)

08.30

-

-

7

5

2

14

Ledningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

24

14

12

9

-

Utbildningsutskottet (tisdagar)

08.30

-

-

14

12

9

7

Omsorgsutskottet (måndagar)

09.00

-

-

13

11

8

-

Sociala myndighetsnämnden

08.00

-

23

13

11

8

13

Byggnadsnämnden

09.00

-

-

2, 23

28

-

2

Brå- och folkhälsorådet

13.00

-

-

6

-

-

13

Klicka på respektive beslutsinstans så hittar du dokumenten.
Klicka sedan på årtalet för aktuella dokument under respektive år.

Protokoll

Kallelser