MENY

Kommunfullmäktiges mål 2022-2025

Kommunfullmäktiges mål och budget 2022–2025
- beslutades i Kommunfullmäktige § 70 2021-06-28

Kommunfullmäktige har beslutat att anpassa styrmodellen så att samtliga politiska mål utgår från målen i Agenda 2030 och därmed kan kopplas till social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. Förvaltningen följs upp på bland annat volym- och resultatmått vilka samtliga kan kopplas till målen i Agenda 2030.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål för mandatperioden

  • Utbildningsnivån ska öka.
  • Minskad miljöpåverkan och högre biologisk mångfald.
  • Befolkningen ska öka till 10 000 invånare.
  • Ökad jämlikhet och folkhälsa.

Mål och budget 2022–2025 , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.