MENY

Kommunfullmäktiges mål 2020-2023

Kommunfullmäktiges mål 2020-2023
- beslutades i Kommunfullmäktige § 97 2019-06-24

Kommunfullmäktige har beslutat att anpassa styrmodellen så att samtliga politiska mål utgår från målen i Agenda 2030 och därmed kan kopplas till social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet. Förvaltningen följs upp på bland annat volym- och resultatmått vilka samtliga kan kopplas till målen i Agenda 2030.

Kommunfullmäktiges övergripande mål för mandatperioden

  • Befolkningen i kommunen ska öka till 10 000 medborgare under mandatperioden.
  • Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden.
  • Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt säkerställa en hållbar produktion av förnybar energi.