MENY

Klimat- och miljöberedningen

Klimat- och miljöberedningen arbetar med inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att inrätta en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument.

Beredningen hade sitt första möte 18 oktober 2019.

Fullmäktigeberedningen har namnet klimat- och miljöberedningen och består av fullmäktiges presidium samt en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige.

Syfte

Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet med Agenda 2030.

Mål

Beredningens mål är att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom Agenda 2030 genom att arbeta med inriktningen i kommunens miljö- och klimatdokument såsom energiplan, resepolicy, strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbetet för miljömål och klimatanpassning, samt i övrigt i de styrdokument som kan vara aktuella.

Fullmäktigeberedningen är tillfällig och ska lämna rapport till kommunfullmäktige i oktober 2021.

Förtroendevalda i klimat- och miljöberedningen 2019–2021

1 juli 2019 – 31 december 2021

Ledamöter

Carin Walldin, S, ordförande
Lars-Ove Gradin, C, vice ordförande
Petra Modée, V
Sigbritt Persson, S
Johan Åkerlund, C
Johan Norrby, SD
Daniel Arenholm, M
Ulla NIlsson, V
Magdalena Fagerhov, KD
Bozena Berglin, L
Bernt Larsson, nop

Ersättare

Kent Hammarström, S
Lisa Bergman Östman, C
Sandra Bjelkelöv, SD
Tor Tolander, M
vakant, V
Jakob Ceder, KD
Peter Åström, L
Stefan Berg, nop

Kontakt

Klimat- och miljöberedningens ordförande

Siluett av person.

Kent Hammarström, S


Skicka ett meddelande till

Sekreterare i Klimat- och miljöberedningen

Porträttbild på Eva Engström

Kommunsekreterare

Eva Engström

0652-361 03

Skicka ett meddelande till