Fjärrvärmetaxa

Fjärrvärmetaxa för Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk

Fjärrvärmetaxan är uppdelad i följande

  • Fast pris eller Effekttaxa baserat på anläggningens storlek.
  • Rörligt energipris baserat på förbrukning.

Effekttaxan ska baseras på föregående års förbrukning i KWh, delat med ett nyckeltal som är 2000.

Fjärrvärmetaxan bestäms av kommunfullmäktige.

Småhus‌

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under året
fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

15 350

5 000

10 350

20 000 kWh

18 800

5 000

13 800

30 000 kWh

25 700

5 000

20 700

40 000 kWh

32 600

5 000

27 600

Förutsättningar för priset Fast del: 5 000 kronor/år Rörlig del 690 kronor/MWh

Småhus

Årlig förbrukning      

Total kostnad

per år kronor

Varav under året

fast del kronor

Varav under året

rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

15 350

5 000

10 350

20 000 kWh

18 800

5 000

13 800

30 000 kWh

25 700

5 000

20 700

40 000 kWh

32 600

5 000

27 600

Förutsättningar för priset Fast del: 5 000 kronor/år Rörlig del 690 kronor/MWh

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under året
fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

80 220

7 500

72 720

193 MWh

187 937

12 500

175 437

500 MWh

484 500

30 000

454 500

1 000 MWh

939 000

30 000

909 000

Förutsättningar för den fasta delen av priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
909 kronor/MWh

Lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under året
fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

80 220

7 500

72 720

193 MWh

187 937

12 500

175 437

500 MWh

484 500

30 000

454 500

1 000 MWh

939 000

30 000

909 000

Förutsättningar för den fasta delen av priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
909 kronor/MWh

Samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under året
fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

80 220

7 500

72 720

193 MWh

187 937

12 500

175 437

500 MWh

484 500

30 000

454 500

1 000 MWh

939 000

30 000

909 000

Förutsättningar för den fasta delen av priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år
Förutsättningar för den rörliga delen av priset
909 kronor/MWh