Fjärrvärmetaxa

Fjärrvärmetaxa för Bergsjö, Harmånger och Strömsbruk

Fjärrvärmetaxan är uppdelad i följande

  • Fast pris eller Effekttaxa baserat på anläggningens storlek.
  • Rörligt energipris baserat på förbrukning.

Effekttaxan ska baseras på föregående års förbrukning i KWh, delat med ett nyckeltal som är 2000.

Fjärrvärmetaxan bestäms av kommunfullmäktige.

Småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

15 560

5 000

10 560

20 000 kWh

19 080

5 000

14 080

30 000 kWh

26 120

5 000

21 120

40 000 kWh

33 160

5 000

28 160

Förutsättningar för priset
Fast del 5 000 kronor/år. Rörlig del 704 kronor/MWh

Flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh

Lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh

Samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad
per år kronor

Varav under
året fast del kronor

Varav under året
rörlig del (beräkning)

80 MWh

81 660

7 500

74 160

193 MWh

191 411

12 500

178 911

500 MWh

493 500

30 000

463 500

1 000 MWh

957 000

30 000

927 000

Förutsättningar för priset
0-100 kW 7 500 kronor/år
100-200 kW 12 500 kronor/år
201-400 kW 20 000 kronor/år
> 400 kW 30 000 kronor/år

Förutsättningar för den rörliga delen av priset
927 kronor/MWh