Nordanstigs Fjärrvärme AB

Nordanstigs Fjärrvärme AB äger de allmänna fjärrvärmeansläggningarna i kommunen och levererar värme till ett 40-tal kunder.

Bolaget äger tre värmeproduktionsanläggningar. De här anläggningarna finns i Strömsbruk, Harmånger och Bergsjö.

Bolaget har ingen personal förutom en vd. Drift, underhåll, administration och utveckling av fjärrvärmeansläggningarna sköter Nordanstigs Bostäder AB.

Fjärrvärme producerat av biobränslen, som exempelvis flis och pellet är ett bra mijlöalternativ.

Om du är ansluten till fjärrvärmenätet kommer värmen till ditt hus i nedgrävda rör. En värmeväxlare överför värmen till husets eget värmesystem.

Fjärrvärme innebär mindre arbete för husägaren jämfört med andra uppvärmningssystem.

Bergsjö värmecentral producerar värme till cirka 40 fastigheter fördelat på villor, skolor och hyreshus.

Harmångers värmecentral producerar värme till cirka 10 fastigheter fördelat på hyreshus och skolor.

Strömsbruks värmecentral producerar värme till cirka 10 fastigheter fördelat på industrifastigheter, hyreshus och lokaler.

Protokoll från Nordanstigs Fjärrvärmes sammanträden

Kontakt
Siluett av person.

Underhållschef
Nordanstigs Bostäder AB

Olaf Jung
0652-363 23

070-283 58 28