Nordanstigs Fastighets AB

Nordanstigs Fastighets AB har till uppgift att äga, förvalta och hyra ut industrifastigheter och lokaler, samt äga aktier.

Bolaget ska också skapa möjlihgeter för att behålla och utveckla näringslivet i Nordanstigs kommun.