Nordanstigs Bostäder AB

Nordanstigs Bostäder AB ägs till hundra procent av Nordanstigs kommun. Nordanstigs Bostäder AB ansvarar även för administration och drift av tre värmeproduktions-anläggningar. Dessa anläggningar ägs av Nordanstigs Fjärrvärme AB.