Nordanstig Vatten AB

Nordanstig Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs till 100 % av Nordanstigs kommun. Bolaget äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs kommun.

Nordanstig Vatten AB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 5000 människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom Nordanstigs kommun är ca 50 % av medborgarna anslutna till Nordanstig Vattens anläggningar.

Drift och underhåll av de allmänna VA-anläggningarna i Nordanstig utförs av MittSverige Vatten & Avfall AB på uppdrag av Nordanstig Vatten.

Protokoll Nordanstig Vatten hittar du här