Kommunala bolag

I vår koncern ingår ett antal kommunala bolag. Några av dem äger vi helt, andra äger vi delvis.

Husfasad med bostadsbolagets skylt

En koncern är en grupp företag där något av företagen kan utöva bestämmande inflytande över de underordnade företagen inom koncernen. När det gäller kommunala koncerner är det kommunfullmäktige som har det yttersta ekonomiska och politiska ansvaret.

Våra helägda bolag