Konf

Information om hur konferensrum ska vara möblerat och regler efter avslutat möte