MENY

Tänk Om

Brå- och folkhälsorådet i kommunen har ett drogförebyggande samarbete med Länsstyrelsen Gävleborg och Polismyndigheten i Gävleborg för att nå ut med Tänk Om kampanjen som har information och bra telefonnummer för råd och stöd till tonårsföräldrar.

Vad är Tänk Om

Statens folkhälsoinstitut är initiativtagare till Tänk Om och samarbetar med Systembolaget, Polisen och IOGT-NTO på den nationella nivån och på den regionala nivån är länsstyrelsernas ANDT-samordnare en central kontaktpunkt för det lokala och regionala arbetet.

Under 2019 kommer länsstyrelser, kommuner och organisationer fortsätta att arbeta vidare med Tänk Om-information. Syftet är att sprida kunskap till föräldrar om tonåringar och alkohol. Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster. Det övergripande målet för Tänk Om är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:

  • förstå riskerna med en tidig alkoholdebut
  • inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol.
  • aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år
  • känna till att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon, men även från egna syskon.

Arbetet fokuseras kring årets stora risktillfällen då många unga dricker alkohol för första gången och då många unga dricker sig berusade:

  • valborg
  • skolavslutning
  • festivaler
  • skolstart
  • nyår