Skattesats

I kommunallagen står att kommunfullmäktige, senast i november, ska besluta om kommande års skattesats. Varje år tas ett nytt beslut om skattesats.

Gäller från och med 1 januari 2019

Församling

skattesats

skatt till

kommun

skatt till

landsting

avgift

Svenska

kyrkan

Begravnings-

avgift

Bergsjö, Hassela, Ilsbo

35,49

22,51

11,51

1,22

0,25

Gnarp

35,52

22,51

11,51

1,25

0,25

Harmånger-Jättendal

35,52

22,51

11,51

1,25

0,25

I avgift till Svenska kyrkan ingår inte 0,04 kronor i stiftsavgift.