Latrin

Fritidshus med utedass eller andra som inte har latrinfrågan löst på annat sätt kan använda latrinkärl.

Latrinhämtningen sköts av kommunens entereprenör SUEZ.
Latrinkärl kan köpas på Homons återvinningscentral.

Priset är 350 kronor. I priset ingår hämtning och behandling. Det betalkvitto som följer med är det viktigt att du klistrar fast på kärlet när du lämnar det för hämtning.

Använd endast kärl som är avsedda för latrin. Kärlen är framtagna för att göra hämtningen arbetsmiljömässigt acceptabel.

Beställ hämtning

I kommunen finns ett flertal skyltade latrinuppsamlingsplatser för latrinkärl, främst i kustbandet.

Där det inte finns speciella uppsamlingsplatser sätter du ut kärlet, med locket ordentligt påsatt, vid soptunnan och beställer hämtning hos SUEZ telefon 0650-54 20 90.

Förbrukade kärl hämtar SUEZ fredagar ojämna veckor.

Kontakt

Homons återvinningscentral

Homon 121

829 96 Jättendal

Efter väg 207 mellan Bergsjö och Jättendal

Kundservicetelefon

allmänna frågor om
öppettider och ÅVC-frågor

måndag–fredag 8–16

0652-361 75

Administration

Avfall och återvinning

telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00 och 13.00–14.30

0652-361 86, 361 84

Skicka ett meddelande till

Renhållningsadministratör

Lena Larsson

0652-361 86

Renhållningsadministratör, Homons ÅVC

Administratör

Caroline Andersson

0652-361 84