Översiktsplan

Vår aktuella översiktsplan är från 2004, vi arbetar just nu med Översiktsplan 2035

Fördjupning av översiktsplanen, tematiska tillägg och övergripande utredningar

En fördjupning av översiktsplanen eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen.

Följande har antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Översiktsplan 2035

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till