Översiktsplan för Nordanstigs kommun

Vår aktuella översiktsplan är från 2004

Fördjupning av översiktsplanen, tematiska tillägg och övergripande utredningar

En fördjupning av översiktsplanen eller ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen.

Följande har antagits av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen

Kontakt

Fysisk planerare

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka ett meddelande till