MENY

Översiktsplan 2035

Kom och berätta vad du tycker om översiktsplanen 2035

Ett förslag till kommuntäckande översiktsplan 2035 var på samrådsutställning hösten 2018. Eftersom det bara kom in ett fåtal yttranden från allmänheten bjuder vi nu in till kvällsmöten för att få in fler synpunkter.


Möten om översiktsplanen 2035

Ort

Plats

Datum

Hassela

Hasselagården,

Torggränd 8

21 februari

kl.18.00–20.00

Bergsjö

Bergsjögården,

Södra vägen 4

26 februari

kl.18.00–20.00

Gnarp

Blå gården,

Kyrkvägen 38

28 februari

kl.18.00–20.00

Jättendal

Godtemplargården Jättendal,

Skolvägen 8

6 mars

kl.18.00–20.00

Harmånger

Bringstaskolan (matsalen),

Backvägen 8

7 mars

kl.18.00–20.00

Stocka

Stocka Folkets Hus,

Morängsvägen 7

13 mars

kl.18.00–20.00

Ilsbo

Församlingshemmet,

Kyrkvägen 17

20 mars

kl.18.00–20.00


Samrådsförslag för Översiktsplan 2035

Nu gällande översiktsplan

Kontakt

Fysisk planerare

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka ett meddelande till