Ostkustbanan

Enkelspåret Gävle – Härnösand måste byggas ut till dubbelspår för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna. Som grund till en fortsatt utredning i form av en järnvägsplan, har nu kommunerna längs sträckan utrett och skapat förslag till översiktsplaner.

Tågräls och perrongen vid tågstationen i Gnarp

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Varje dygn passerar drygt 50 tåg på den 21 mil långa sträckan.

Sträckan från Gävle och upp till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt, som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen. Men kapacitetsproblemen idag gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps. Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår - från Gävle till Härnösand - för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till