Gällande detaljplaner

Alla gällande antagna detaljplaner

2018

Detaljplan för Moningssand

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2018-07-02 §64.

2017

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1 mfl

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2017-10-02 §77.

Detaljplan för Vikarskogen 1:28

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2017-01-23 § 7, Planen vann laga kraft 2017-02-23.

2016

Detaljplan för Varpsand

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2016-04-25 §25.

2015

Detaljplan för Kyrkbacken 2:14 m fl

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2015-09-29 § 72. Planen vann laga kraft 2015-11-02.

Detaljplan för del av Årskogen 1:11

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2015-08-25 § 58. Planen vann laga kraft 2015-09-24.

Upphävande av detaljplan för Kungsgården 2:15 m.fl.

Planen upphävdes av Byggnadsnämnden 2015-05-19 § 37. Planens upphävande vann laga kraft 2015-06-26.

Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, del av fastigheten Mellanfjärden 13:1 m.fl.

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2015-03-02 §18. Planen vann laga kraft 2016-01-07.

Detaljplan för Morängen, Stocka 3:21

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 7. Planen vann laga kraft 2015-02-21.

Detaljplan för Trolska skogen, Mellanfjärden Å 1:16, Älvsta 8:9 m.fl.

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2015-01-26 § 8. Planen vann laga kraft 2015-02-21.

2014

Detaljplan för Gnarps-Böle 3:86 och Norrfjärden 14:1

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2014-05-27 § 46. Planen vann laga kraft 2014-06-25.

Detaljplan för Gnarpsbaden, fastigheterna Gnarps masugn 1:59

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2014-06-02 § 67, Planen vann laga kraft 2014-07-03.

2013

Detaljplan för Klasudden, fastigheten Ås 1:20 och del av Gnarps masugn 1:39

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 § 80, Planen vann laga kraft 2015-06-01.

Detaljplan Hassela friluftsbad, fstigheterna Hassela kyrkby 5:40 och 5:11

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2013-06-24 § 59, Planen vann laga kraft 2013-07-15.

2012

Planprogrammet för norra Sörfjärden

Kontakt

Fysisk planerare

Ola Tollin

0652-362 47

Skicka ett meddelande till