Gällande detaljplaner

Alla gällande antagna detaljplaner

2018

Detaljplan för Moningssand

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2018-07-02 §64.

Varsamhetsbestämmelser för bruksbebyggelsen i Sörfjärden

Områdesbestämmelser. Laga kraft handling 2018-06-26. Byggnadsnämnden 2018-05-21 §51.

2017

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1 mfl

Planen är antagen av Kommunfullmäktige 2017-10-02 §77. Planen vann laga kraft 2019-05-28.

Detaljplan för Vikarskogen 1:28

Planen är antagen av Byggnadsnämnden 2017-01-23 § 7, Planen vann laga kraft 2017-02-23.

2016

För att ta del av tidigare gällande planer och bestämmelser, vänligen kontakta oss.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till