Framtidsprogram Nordanstigskusten

Kom och var med och diskutera Nordanstigskustens framtid

  • måndag 19 augusti klockan 19.00 – Strömsbruk, vandrarhemmet
  • tisdag 20 augusti klockan 19.00 – Hårte, Hamnstugan
  • söndag 25 augusti klockan 12.00 – Stocka, Folkets Hus
  • tisdag 27 augusti klockan 19.00 – Lönnångersfjärden, Hamnstugan
  • onsdag 28 augusti klockan 19.00 – Mellanfjärden, Hamnlyckan
  • torsdag 29 augusti klockan 19.00 – Sågtäkten, Bygdegården
  • söndag 1 september klockan 11.00 – Sörfjärden, Kapellet
  • torsdag 5 september klockan 19.00 – Norrfjärden, NIF-gården

Oxsand – Foto: Malin Lindell

Ett framtidsprogram för kustmiljön bör ses som ett verktyg för att styra och samverka den utveckling som sker i vårt kustområde. Om översiktsplanen syftar till de mer övergripande målen så syftar kustprogrammet till att vara ett mer fördjupat arbete med fokus på utveckling och som tydliggör vilka möjligheter som finns. Syftet är att arbeta fram ett fördjupat underlag för kustområdet i kommunen med fokus på utveckling och bevarande i samsyn med områdets intressenter.

Det handlar om att se till de befintliga värden som finns men också se till de som kan skapas och visa på konkreta mål samt visioner som vi tillsammans sätter upp. Vi vill visa att vi vill framåt!

Möjligheterna i kustområdet är oändliga, här finns utrymme för att skapa helårssamhällen med fler boenden, verkande företag och ett rikt föreningsliv. Turismen kommer även vara en stor motor då hela Sveriges besöksnäring växer. Alla har olika syn på framtiden och det finns flera vägar att gå för att nå en hållbar utveckling. Det gäller att se sig omkring, ta lärdom av omgivningen, att lyssna på varandra och dra nytta av varandras kompetenser. I form av workshops och samråd kan nya vägar och möjligheter skapas.

Arbetet med programmet ska mynna ut i lokala utvecklingsplaner på flertalet orter samt en konkret handlingsplan för den fysiska planeringen av kustmiljön de kommande åren. Det handlar om att se till vilka investeringar som bör göras och när de ska genomföras.

Kontakt

Arkitekt

Douglas Helsing

070-648 92 58

Skicka ett meddelande till