Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan

Digitalt samråd för val av lokalisering för delen Tjärnvik–Njurundabommen

Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret, Södra Vägen 14 i Bergsjö till och med fredag 30 april 2021.

Synpunkter på samrådsmaterialet lämnas skriftligt till någon av följande adresser

Ange alltid ärendenummer TRV 2016/71882

e-post investeringsprojekt@trafikverket.se

brev Trafikverket, Ärendemottagningen, Investeringsprojekt, Box 810, 781 28 Borlänge

  • Via formulär på Trafikverkets webbplats

Handlingar

Kartor