Ny detaljplan för Varpsand, Gnarps-Berge 12:64 med flera

En ny detaljplan för Varpsand är utställd för granskning under perioden 1 – 16 december 2021.

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse i Varpsand. Den skapar då förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med totalt ca 39 nya fastigheter inom området.

Granskningshandlingar

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Isabelle Törnhult

Planarkitekt

Isabelle Törnhult

0652-361 14

Skicka ett meddelande till