Ny detaljplan för Varpsand, Gnarps-Berge 12:43 med flera

En ny detaljplan för Varpsand har varit utställd på samråd mellan den 2 juni – 24 juni 2021. Inkomna synpunkter behandlas nu och planhandlingar revideras inför nästa skede i planprocessen.

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse i Varpsand.

Samrådstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från onsdag 2 juni och till och med torsdag 24 juni 2021.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Isabelle Törnhult

Planarkitekt

Isabelle Törnhult

0652-361 14

Skicka ett meddelande till