Ny detaljplan för Varpsand, Gnarps-Berge 12:43 med flera

En ny detaljplan för Varpsand är utställd för samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation eller närboende har ni möjlighet att ta del av detaljplan och planbeskrivning och lämna synpunkter på förslaget.

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för småhusbebyggelse i Varpsand.

Vad innebär förslaget?

Detaljplanen skapar förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med totalt ca 39 nya fastigheter.

Samrådshandlingar

Samrådstid

Förslaget fanns att titta på i kommunhuset i Bergsjö på Södra Vägen 14 från onsdag 2 juni och till och med torsdag 24 juni 2021.

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Vill du lämna synpunkter? – gör det senast 24 juni 2021.

Byggnadsnämnden, Nordanstigs kommun
Box 56
829 21 Bergsjö

eller planochbygg@nordanstig.se

Vill du veta mera kan du kontakta

Douglas eller Isbelle

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Isabelle Törnhult

Planarkitekt

Isabelle Törnhult

0652-361 14

Skicka ett meddelande till