Detaljplan för del av Årskogen 1:11

Planarbetet är tillsvidare pausat i väntan på ytterligare utredningar.

Vad är syftet med planen?

Tillåta avstyckning av ny fastighet för bostadsändamål samt att skapa möjlighet för nybyggnad av bostadshus med komplementbyggnader.

Kontakt

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

070-213 99 34

Skicka ett meddelande till