Detaljplan för del av Årskogen 1:11

Planarbetet är tillsvidare pausat i väntan på ytterligare utredningar.

Vad är syftet med planen?

Tillåta avstyckning av ny fastighet för bostadsändamål samt att skapa möjlighet för nybyggnad av bostadshus med komplementbyggnader.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till